Cách xử lý lỗi tổng đài điện thoại Panasonic không đổ chuông

Khắc phục lỗi máy nhánh tổng đài panasonic không đổ chuông

Một số cách để Reset máy nhanh (máy con ) điện thoại khi gọi đến không đổ chuông
1.   Reset your Extention ( xoá dịch vụ tại các số nội bộ )
–         Nhấc máy -> *790 -> Tone ->  đặt máy xuống .
2. Tránh làm phiền:
      Nhấc máy -> *71 -> 0 both call
–  1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .
    1 Outside call
– 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .
    2 incoming call
– 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .
3. Call Forward ( chuyển cuộc gọi )
–         Mở : Call Forward đến 1 máy khách
Nhấc máy -> *71 -> 0 ->2: all call           -> Ext Number -> # -> Tone -> đặt máy xuống
   3: Busy
  4: No Answer
  5: Busy / No answer
–         Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 0 -> 0 -> Ext Number -> # -> Tone -> đặt máy xuống .
–         Set( mở ) call forward to uotside call
           Nhấc máy -> *71 -> 1 ->2: all call           -> Ext No -> # -> Tone -> đặt máy xuống
              3: Busy
              4: No answer
              5: Busy / No answer
–         Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> đặt máy xuống .
–         Call Forward Intercom call
      Nhấc máy -> *71 -> 2: all call      -> # -> Tone -> đặt máy xuống
          3: Busy
          4: No answer
          5: Busy / No answer
–         Cancel
Nhấc -> *71 ->Both call máy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> đặt máy xuống .
–         Set /call forward follow me
Nhấc máy -> Outside call    -> 7: set / 8: Cancell -> Ext No -> tone -> đặt máy xuống
     Intercom call
Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *