Route Draytek Vigor2926 Plus Draytek Vigor2926 Plus Dual WAN chịu tải 100-120 User

3,750,000  3,350,000 

Gọi ngay
  • 2 cổng WAN Gigabit RJ45
  • 4 cổng LAN Gigabit RJ45
  • Cân bằng tải (cộng gộp băng thông)
  • VPN Server 50 kênh