Bộ Chia Mạng DrayTek VigorSwitch 8 Cổng Gigabit

1,250,000  1,200,000 

Gọi ngay
  •  8 port LAN Gigabit
  • Hỗ trợ chia VLAN 802.1q, Port based VLAN (tối đa 8 VLAN)
  • IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video
  • Tiết kiệm điện theo chuẩn 802.3az Energy Efficient Ethernet
  • Tính năng Storm Control
  • Cấu hình bằng giao diện web
Danh mục: