Draytek Vigor3220 Draytek 3220 Dual WAN chịu tải 250-300 User

Liên hệ báo giá

  • 1Port LAN gigabit
  • 04 Wan 4 line mạng khác nhau
  • VPN Server 100 kênh
  • NAT Session: 80.000
  • chịu tải  200 user
  • Quản lý tập trung cho 30 Access Point
  • Nguồn điện vào 220V