Draytek Vigor1000B Draytek 1000B Dual 04 WAN Mới nhất 2022

Liên hệ báo giá

  • 2 port 10 Gigabit WAN / LAN slot SFP+ (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt).
  • 4 port Gigabit WAN / LAN, RJ45 (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt).
  • 4 port Gigabit LAN (Ethernet 10/100/1000Mbps).
  • Chịu tải 500 user chuyên nghiệp cho hệ thống lớn.