Thiết bị Route Mikrotik RB3011UiAS-RM RB3011UiAS-RM Route

Liên hệ báo giá

Gọi ngay
  • Route Mikrotik RB3011 chịu tải max 300 user
  • Hỗ trợ 10 Port RJ45 cấu hình LAN WAN linh hoạt
  • Đầu đủ tính năng, DHCP, DNS, VPN , Backup/Store
  • 1U rackmount bắt tủ rack