Route DrayTek Vigor1100AX chạy Quang trực tiếp Dual WAN chịu tải 100-120 User (Sao chép)

3,650,000  3,250,000 

Gọi ngay
  • 1 Port Quang GPON
  • 4 Port LAN Gigabit RJ45
  • LAN P1 option WAN2 Gigabit
  • Cân bằng tải (cộng gộp băng thông)
  • VPN Server 02 kênh